Jak pracujemy?

Nasza oferta obejmuje korektę i redakcję tekstu w trybie elektronicznym, jak i tradycyjnym (na papierze, przy użyciu znaków korektorskich). Współpraca z nami zamyka się w kilku krokach:

Wycena tekstu

przedkładany do korekty / redakcji tekst należy wysłać na adres e-mailowy: bartlomiej.ciesla@gmail.com. Na podstawie liczby stron i uzgodnionego terminu realizacji zlecenia wysyłamy wstępną kalkulację cenową.

Wpłata

przed rozpoczęciem prac nad tekstem prosimy o dokonanie opłaty za korektę / redakcję / copywriting na numer konta: 54114010100000515853001675 z dopiskiem SŁOWO NA MIARĘ.
Weryfikację / tworzenie tekstu rozpoczniemy po zaksięgowaniu przelewu lub – szybciej – po przesłaniu przez Państwa dowodu wpłaty na wyżej wskazaną skrzynkę elektroniczną.

Opracowanie tekstu

w wypadku korekty i redakcji odbywa się w trybie śledzenia zmian (wyłącznie w programie MS Word).

Akceptacja dokonanych zmian

rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości w drodze korespondencji e-mailowej lub rozmowy telefonicznej. Każdą dokonaną zmianę wyjaśnimy, powołując się na aktualne opracowania normatywne.

Wystawienie faktury