O nas

dr Bartłomiej Cieśla

założyciel firmy; nauczyciel akademicki, redaktor. Na Uniwersytecie Łódzkim wykłada przedmioty o profilu językoznawczym, m.in. kulturę języka polskiego, stylistykę, warsztaty interpunkcyjne, kreatywność językową i gramatykę opisową. Stale współpracuje z internetową Poradnią Językową UŁ, udzielając wskazówek językowych i edytorskich. Doświadczenie korektorskie zaczął zdobywać w czasie studiów, m.in. jako pracownik łódzkiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Autor monografii dotyczącej oryginalnych zabiegów słownych w łódzkiej prasie humorystycznej, redaktor naukowy dwóch książek poświęconych kreatywności językowej i wielu artykułów o tematyce językoznawczej. Obecnie wraz z zespołem lingwistów przygotowuje podręcznik poświęcony kreatywności słownej w reklamie. Wiedzę teoretyczną z wielkim zamiłowaniem przenosi na grunt konkretnych projektów redaktorskich i copywriterskich.

dr Katarzyna Burska

ma doświadczenie w korekcie i redakcji tekstów o różnorodnej tematyce, m.in. sportowej, medycznej, technicznej, kynologicznej, religijnej, przemysłowej, podróżniczej, marketingowej, kulturalnej. Współpracuje z portalami internetowymi, czasopismami tematycznymi i magazynami na tablety. Zajmuje się korektą i adiustacją prac doktorskich, magisterskich i licencjackich z różnych dziedzin. Od listopada 2009 roku jest szefową zespołu korektorskiego w piłkarskim serwisie internetowym – nie tylko sama poprawia teksty, ale też nadzoruje pracę pozostałych korektorów. Przez cztery lata czuwała nad poprawnością artykułów publikowanych w czasopiśmie studenckim ukazującym się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tropi błędy na regionalnych stronach internetowych, często sama redaguje treści. Była współredaktorem naukowym monografii poświęconych rozrywce w mediach, kreatywności językowej w komunikowaniu się i przestrzeni medialnej. Prowadzi szkolenia z kultury języka polskiego, warsztaty językoznawcze i dziennikarskie.

Tomasz Stuleblak

student reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik 2-letniego kursu filmowego w Akademii Multiart w Krakowie, gdzie szlifował w praktyce wiedzę z zakresu produkcji fabularnej i reklamowej. Z wykształcenia filolog, ukończył turkologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor krótkich form fabularnych oraz filmów promocyjno-reklamowych. Doświadczenie budował także w pracy na planach innych adeptów reżyserii.