Oferta

Piszesz książki, jesteś wydawcą? Zleć nam wykonanie redakcyjnej obróbki tekstu – Twoim wypowiedziom nadamy językowego blasku. Może stawiasz pierwsze kroki w niezmierzonym świecie biznesu? Dla Ciebie napiszemy profesjonalne teksty na stronę WWW zapewniające wysoką konwersję.
Jako agencja copywriterska i redakcyjna proponujemy pełen wachlarz usług językowych. Jeśli chciałbyś uzyskać wysokiej jakości korekty tekstów lub szukasz dobrych copywriterów piszących teksty na zamówienie, zapraszamy do współpracy. W co mierzymy?

korekta tekstu

 • poprawienie błędów interpunkcyjnych i ortograficznych;
 • poprawienie błędów gramatycznych (składniowych – związanych z budową zdań, i fleksyjnych – dotyczących odmiany wyrazu);
 • poprawienie błędów leksykalnych (związanych z niewłaściwym użyciem wyrazów).

zapoznaj się z cennikiem »

redakcja tekstu

 • poprawienie błędów interpunkcyjnych i ortograficznych;
 • poprawienie błędów gramatycznych;
 • poprawienie błędów leksykalnych;
 • poprawienie błędów stylistycznych;
 • sygnalizacja dostrzeżonych niejasności, skrótów myślowych, błędów merytorycznych.

zapoznaj się z cennikiem »

copywriting

Oferujemy możliwość napisania typologicznie zróżnicowanych wypowiedzi: zarówno tekstów szablonowych, odzwierciedlających normatywne wskazania, jak i twórczych, niestandardowych. Są to m.in. artykuł informacyjny, artykuł reklamowy, wpis na blog, newsletter, tekst na stronę WWW, przemówienie, sprawozdanie, ebook/tutorial. Jesteśmy otwarci na realizację wszelkich interesujących projektów.

zapoznaj się z cennikiem »

szkolenia

Obecnie oferujemy warsztaty z kultury języka polskiego:

» Poprawna polszczyzna na co dzień (5 lub 10 godzin)

Teksty wolne od błędów językowych nie tylko odbierane są przychylnie ze względów estetycznych, przede wszystkim – zwiększają siłę perswazji, stanowią jeden z istotnych elementów skutecznego kreowania wizerunku. Warsztaty adresowane są do wszystkich osób, które chciałyby podnieść kompetencje językowe, przede wszystkim: dziennikarzy, urzędników, nauczycieli, rzeczników prasowych, copywriterów, pracowników drobnych przedsiębiorstw i korporacji.

Proponowany plan dwudniowych warsztatów:

9.00–10.30 (1,5 godziny)

 1. Savoir-vivre skutecznej komunikacji: jak mówić i pisać tak, by ludzie nas słuchali.
 2. Pojęcie poprawności językowej i skuteczności językowej.
 3. Pojęcie normy językowej: norma wzorcowa i norma użytkowa (potoczna, profesjonalna, regionalna).
 4. Kształtowanie (się) normy językowej. Uzasadnione odstępstwa od obowiązującej normy.

10.30–10.45 – przerwa kawowa

10.45–12.15 (1,5 godziny)

 1. Pojęcie błędu językowego.
 2. Rodzaje błędów językowych: a) błędy ortograficzne i interpunkcyjne – związane z pisownią; b) błędy składniowe – związane z budową zdań; c) błędy fleksyjne – związane z odmianą wyrazów; d) błędy leksykalne – związane z niewłaściwym użyciem wyrazów; e) błędy słowotwórcze – związane z tworzeniem wyrazów; d) błędy stylistyczne – związane ze stylem.

12.15–13.00 – przerwa obiadowa

13.00–15.00 (2 godziny)

 1. Rozpoznawanie błędów językowych w różnych typach tekstów.
 2. Jak samodzielnie rozwijać kompetencje językowe? Gdzie szukać wiadomości na temat obowiązującej normy? Omówienie zawartości dostępnych na rynku słowników poprawnościowych i poradników językowych. Internetowe poradnie językowe.

Rozkład zajęć taki sam jak pierwszego dnia. Zagadnienia dobierają Państwo sami, mając na uwadze swoje aktualne potrzeby:

Proponujemy następujące tematy:

 • cechy polszczyzny urzędowej (bezosobowość, precyzyjność, szablonowość, kategoryczność);
 • warianty polszczyzny urzędowej (styl kancelaryjny, prawny i prawniczy);
 • powszechne błędy powielane w tekstach urzędowych (usterki leksykalne, składniowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne);
 • analiza poprawności wybranych gatunków mowy (np. e-mail, podanie, sprawozdanie);
 • odmiana imion i nazwisk;
 • odmiana nazw miejscowych;
 • cechy stylu dziennikarskiego;
 • cechy stylu publicystycznego;
 • kreatywne środki językowe;
 • kreatywność językowa w tekstach dziennikarskich;
 • techniki tworzenia dowcipów językowych;
 • rodzaje przemówień (agitacyjne, okolicznościowe, informacyjne);
 • przygotowanie wystąpień publicznych;
 • wygłaszanie wystąpień publicznych;
 • przejawy grzeczności językowej w różnych typach relacji społecznych;
 • środki językowej perswazji;
 • niewerbalne środki komunikacji.

Spis zagadnień możemy rozszerzyć, biorąc pod uwagę Państwa propozycje. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do formy i treści warsztatów.

Zajęcia odbywają się w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 17A.

zapoznaj się z cennikiem »

Naszym Klientom proponujemy okresowe promocje na realizację zleceń związanych z redagowaniem i pisaniem tekstów na zamówienie. Aktualnie 10-procentową obniżką objęte jest pisanie tekstów na strony WWW. Promocyjna cena obowiązywać będzie do 30 października 2016.